Σύνδεση

ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

OLYMPUS

Η πολύ επιτυχημένη συλλογή σε ξυπνητήρια Olympus Electric διατίθεται από τις αρχές Ιουλίου 2019 και σε ειδικό προβολικό το οποίο περιέχει διάφανη συσκευασία ή οποία ενώ αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των ξυπνητηριών Olympus Electric  δημιουργεί προϋποθέσεις ασφαλούς και οικονομικής χωροταξικά αποθήκευσης  προκειμένου να εξυπηρετείται και ο πιο απαιτητικός καταναλωτής ,ακόμα και στο πιο μικρό κατάστημα ή χώρο διάθεσης τον προϊόντων .

Στα πρώτα βήματα της νέας συσκευασίας με χαρά παρουσιάζουμε τα πρώτα δύο μοντέλα σε πωλήσεις τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες αφύπνισης με οικονομικό, αλλά ταυτόχρονα και τεχνολογικά αθόρυβο τρόπο λειτουργίας .