Σύνδεση

Alternative flash content

Requirements

Η εταιρεία Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Το 1958, ξεκίνησε η δραστηριότητα της εταιρίας με τη σημερινή της νομική μορφή, όταν ο Νικόλαος Ζαζόπουλος οραματίστηκε μία Ελληνική επιχείρηση η οποία θα είχε ως στόχο, να φέρει σε επαφή τον τελικό καταναλωτή με νέα, χρήσιμα και λειτουργικά προϊόντα τα οποία έως τότε, ήταν δύσκολο να μεταφερθούν από τον τόπο παραγωγής στα καταστήματα όπου και θα διατίθενται.

Η δεκαετία μετά την ίδρυση της Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ήταν περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας, η δομή της αγοράς στηριζόταν στις Ελληνικές βιοτεχνίες ειδών ένδυσης, υφασμάτων και γενικότερα νεωτερισμών, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε έλλειψη των ειδών αυτών από την παραδοσιακή αγορά των καταστημάτων της Ελληνικής περιφέρειας αλλά και αυτών της Αθήνας. Τότε ακριβώς οργανώθηκε και αναπτύχθηκε η χονδρική πώληση, η οποία εξυπηρετούσε τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων οι οποίες χρειάζονταν όλο και περισσότερα εμπορεύματα λόγω της αυξανόμενης ζήτησης.

Η Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., αμέσως μετά το άνοιγμα των συνόρων σε εισαγωγές από Ιαπωνία και κατόπιν από Κίνα (έστω και υπό περιορισμούς), υπήρξε μια από τις πρώτες εισαγωγικές εταιρίες στην ΕΥΡΩΠΗ, η οποία συνεργάστηκε με εξαγωγικούς οίκους των χωρών αυτών.

Από το 1962 η εταιρία ξεκίνησε να εισάγει προϊόντα όλων των κατηγοριών, ανάλογα με τη ζήτηση και τις τάσεις της αγοράς αποκτώντας τεχνογνωσία, τόσο σε επίπεδο εισαγωγών, όσο και σε επίπεδο διανομής. Την τελευταία δεκαετία επιλεκτικά στράφηκε στην εκπροσώπηση γνωστών οίκων του εξωτερικού, με σκοπό να μπορεί να προμηθεύει σε κάθετο επίπεδο όλο της το πελατολόγιο εξασφαλίζοντας κερδοφορία και καλοφημία για τους πελάτες της.

Ο στόχος της Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι η αναδιοργάνωση τόσο των άμεσων, όσο και των έμμεσων δικτύων πώλησης, μέσω της παροχής όσο το δυνατόν, καλύτερων υπηρεσιών, αλλά και προϊόντων άρτια τοποθετημένων στους κατάλληλους χώρους πώλησης για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των τελικών καταναλωτών.

 

Οι δυσκολίες κάθε εποχής αποτελούν πρόκληση ανάπτυξης.

Ευχαριστούμε που στηρίζετε τις επιλογές μας