Σύνδεση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

36775
Τρέχων όριο Στοκ
37136
Τρέχων όριο Στοκ
100494
Τρέχων όριο Στοκ

GAMA : ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΕΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ 230oC |GAMA - MODEL: GI0216

Κωδικός Προϊόντος : 100494

Μοντέλο: GI0216

Λεπτομέρειες προϊόντος

37190
Τρέχων όριο Στοκ
100436
Τρέχων όριο Στοκ
37224
Τρέχων όριο Στοκ

GAMA : ΠΡΕΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ LED 230oC|GAMA - MODEL: BLOOM ELEGANCE PURPLE

Κωδικός Προϊόντος : 37224

Μοντέλο: GI-0207

Λεπτομέρειες προϊόντος

30255
Τρέχων όριο Στοκ
37135
Τρέχων όριο Στοκ
37223
Τρέχων όριο Στοκ

GAMA : ΠΡΕΣΑ ΜΑΛΛΙΩΝ LED 230oC|GAMA - MODEL: BLOOM ELEGANCE PINK

Κωδικός Προϊόντος : 37223

Μοντέλο: GI-0206

Λεπτομέρειες προϊόντος

20302
Τρέχων όριο Στοκ

MOSER : ΑΝΤΑΛ/ΚΑ...ΟΔ.1590-7000 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ CHROMINI 1591

Κωδικός Προϊόντος : 20302

Μοντέλο: 1590-7000

Λεπτομέρειες προϊόντος

20314
Τρέχων όριο Στοκ

MOSER : ΑΝΤΑΛ/ΚΑ...ΟΔ.1245-7300 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ CLASS 45 + MAX 45

Κωδικός Προϊόντος : 20314

Μοντέλο: 1245-7300

Λεπτομέρειες προϊόντος

30860
Τρέχων όριο Στοκ
20316
Τρέχων όριο Στοκ

MOSER : ΑΝΤΑΛ/ΚΑ...ΟΔ.1245-7310 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ CLASS 45 + MAX45

Κωδικός Προϊόντος : 20316

Μοντέλο: 1245-7310

Λεπτομέρειες προϊόντος

20495
Τρέχων όριο Στοκ

MOSER : MOSER - ΦΥΣΟΥΝΑ STYLING MODEL No 4300-7900

Κωδικός Προϊόντος : 20495

Μοντέλο: 4300-7900

Λεπτομέρειες προϊόντος

30237
Τρέχων όριο Στοκ
30870
Τρέχων όριο Στοκ
36996
Τρέχων όριο Στοκ

DEMELISS SAINT ALGUE : ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 200oC | DEMELISS SAINT ALGUE - MODEL: 3917

Κωδικός Προϊόντος : 36996

Μοντέλο: DEMELISS SLIMBRUSH

Λεπτομέρειες προϊόντος

37053
Τρέχων όριο Στοκ

GAMA : MINI ΣΙΔΕΡΟ ΜΑΛΛΙΩΝ 210oC / GA.MA - MODEL: P21.URB.SKY

Κωδικός Προϊόντος : 37053

Μοντέλο: P21.URB.SKY

Λεπτομέρειες προϊόντος

Σελίδα 1 από 28